093. 789. 6868: Chăm sóc khách hàng

(84-024) 3944 76 76 : Mua hàng online

 • Windows Server Std 2012 R2 OEM

  14.980.000 VNĐ

 • HĐH Microsoft Windows Pro 10 32Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  3.180.000 VNĐ

 • Windows 10 Home 32-bit OEM

  2.180.000 VNĐ

 • HĐH Microsoft Windows 8.1 Pro 64bOEI DVD

  3.080.000 VNĐ

 • Phần mềm WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL

  885.000 VNĐ

 • Phần mềm Microsoft WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc

  18.490.000 VNĐ

 • Phần mềm HĐH Microsoft Windows 8.1 Pro 32bOEI

  3.080.000 VNĐ

 • Phần mềm HĐH Microsoft Windows 7 Pro 64b OEI

  3.190.000 VNĐ

 • Phần mềm HĐH Microsoft Windows Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  3.180.000 VNĐ

 • Phần mềm HĐH Microsoft Windows Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  2.450.000 VNĐ

 • Win Starter 7 SP1 32-bit English SEA 1pk DSP OEI DVD

  Liên hệ

  Khuyến mãi:
  Miễn phí cài đặt phần mềm

 • Win 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD           

  3.090.000 VNĐ

  Khuyến mãi:
  Miễn phí dịch vụ cài đặt phần mềm

 • Win 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD  

  3.080.000 VNĐ

  Khuyến mãi:
  Miễn phí dịch vụ cài đặt phần mềm

 • Windows Ultimate 7 SP1 64-bit English DSP 3 OEI DVD

  Liên hệ

  Khuyến mãi:
  Miễn phí dịch vụ cài đặt phần mềm

 • Windows Ultimate 7 SP1 32-bit English DSP 3 OEI DVD

  Liên hệ

  Khuyến mãi:
  Miễn phí dịch vụ cài đặt phần mềm

 • Windows Home Premium 7 64-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD

  Liên hệ

  Khuyến mãi:
  Miễn phí dịch vụ cài đặt phần mềm

 • Windows Home Premium 7 32-bit English SEA 3pk DSP 3 OEI DVD

  Liên hệ

  Khuyến mãi:
  Miễn phí dịch vụ cài đặt phần mềm

 • Phần mềm Microsoft Windows 7 Pro 32bOEI

  3.180.000 VNĐ

  Khuyến mãi:
  Miễn phí dịch vụ cài đặt phần mềm

 • Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL

  Liên hệ

  Khuyến mãi:
  Miễn phí dịch vụ cài đặt phần mềm

 • Windows Server CAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL

  Liên hệ

  Khuyến mãi:
  Miễn phí dịch vụ cài đặt phần mềm

 • Win SL 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI Region-EM DVD - Ngôn ngữ Tiếng Anh

  1.980.000 VNĐ

  Khuyến mãi:
  Miễn phí dịch vụ cài đặt phần mềm

 • Win Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - Đa ngôn ngữ

  3.090.000 VNĐ

  Khuyến mãi:
  Miễn phí dịch vụ cài đặt phần mềm

 • Win Pro 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD - Đa ngôn ngữ

  3.085.000 VNĐ

  Khuyến mãi:
  Miễn phí dịch vụ cài đặt phần mềm

 • Win SL 8 64 Bit Eng Intl 1pk DSP OEI Region-EM DVD - Ngôn ngữ Tiếng Anh

  2.035.000 VNĐ

  Khuyến mãi:
  Miễn phí dịch vụ cài đặt phần mềm

1 2 Next
Tìm theo hãng sản xuất
 • Windows 7
 • Microsoft
 • Windows 8
 • Windows Sever
 • Kaspersky
 • Microsoft Office
Chứng nhận
nganhang

Hỗ trợ trực tuyến

Bán hàng online:(04)3.944.76.76 (Máy lẻ: 102, 104, 105, 107)

Email báo giá, đặt hàng: sales@maytinhvietnam.vn