093. 789. 6868: Chăm sóc khách hàng

(84-4) 3944 76 76 : Mua hàng online

 • TB lưu trữ mạng D-LINK DNS-320

  3.480.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4 8Tb

  20.450.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4100 24Tb

  42.500.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2 10Tb

  19.980.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4100 16Tb

  32.980.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4 24Tb

  45.980.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology RS3614RPXS (chưa có ổ cứng)

  89.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng (NAS) Western Digital My Cloud EX2100 4Tb Gigabit Ethernet x2, USB 3.0 x2

  12.980.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2100 12Tb

  21.980.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2100 (chưa có ổ cứng)

  7.480.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2 12Tb

  21.980.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud DL2100 8Tb

  18.980.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology RS815RP+ (chưa có ổ cứng)

  35.980.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology RS814 (chưa có ổ cứng)

  16.580.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology RS3614XS (chưa có ổ cứng)

  69.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology RS2414RP+ (chưa có ổ cứng)

  62.980.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology RS2414+ (chưa có ổ cứng)

  46.980.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS3615XS (chưa có ổ cứng)

  69.980.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS713+ (chưa có ổ cứng)

  13.480.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology RS2416+ (chưa có ổ cứng)

  49.980.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology RS815+ (chưa có ổ cứng)

  23.980.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology EDS14 (chưa có ổ cứng)

  8.500.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2100 8Tb

  16.980.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS1815+ (chưa có ổ cứng)

  24.400.000 VNĐ

1 2 3 Next
Chứng nhận
nganhang

Hỗ trợ trực tuyến

Bán hàng online:(04)3.944.76.76 (Máy lẻ: 102, 104, 105, 107)

Email báo giá, đặt hàng: sales@maytinhvietnam.vn