093. 789. 6868: Chăm sóc khách hàng

(84-024) 3944 76 76 : Mua hàng online

  • Máy chủ Game Server 03 (Dùng cho 100 - 256 máy con)

    Liên hệ

  • Máy chủ Game Server 02(Dùng cho 60 - 80 máy con)

    Liên hệ

  • Máy chủ Game Server 01 (Dùng cho 30 - 50 máy con)

    Liên hệ

Chứng nhận
nganhang

Hỗ trợ trực tuyến

Bán hàng online:(04)3.944.76.76 (Máy lẻ: 102, 104, 105, 107)

Email báo giá, đặt hàng: sales@maytinhvietnam.vn