093. 789. 6868: Chăm sóc khách hàng

(84-024) 3944 76 76 : Mua hàng online

 • Đầu đọc mã vạch đơn tia Honeywell ZL2200

  1.080.000 VNĐ

 • Đầu đọc mã vạch đơn tia Honeywell YJ3300

  1.340.000 VNĐ

 • Đầu đọc mã vạch 2D Godex GS 550

  3.680.000 VNĐ

 • Đầu đọc mã vạch 2 chiều 2D Honeywell MS1900GHD

  4.980.000 VNĐ

 • Đầu đọc mã vạch 2D Honeywell YJ4600 (YOUJIE)

  3.680.000 VNĐ

 • Đầu đọc mã vạch đa tia Honeywell MS/MK7120 Orbit

  4.280.000 VNĐ

 • Đầu đọc mã vạch đa tia Honeywell YJ5900 (YOUJIE)

  3.780.000 VNĐ

 • Đầu đọc mã vạch đơn tia Honeywell HH360

  1.680.000 VNĐ

 • Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 1450g2D

  3.410.000 VNĐ

 • Máy quét mã vạch không dây Honeywell 1452G ( 1D )

  5.570.000 VNĐ

 • Máy đọc mã vạch 2D để bàn Honeywell – Youjie HF600

  2.590.000 VNĐ

 • Đầu đọc mã vạch Honeywell Hyperion 1300g

  2.850.000 VNĐ

 • Đầu đọc mã vạch không dây Honeywell Voyager 1202g

  4.990.000 VNĐ

 • Máy đọc mã vạch hai chiều 2D Honeywell Xenon 1900 GHD

  3.950.000 VNĐ

 • Máy quét mã vạch 2 chiều Honeywell Xenon 1900GSR

  4.140.000 VNĐ

 • Đầu đọc mã vạch Honeywell Voyager 1200g

  3.130.000 VNĐ

 • Máy đọc mã vạch cầm tay Honeywell Voyager 1400g

  3.330.000 VNĐ

 • Máy quét mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-9591

  3.150.000 VNĐ

 • Đầu đọc mã vạch Metrologic MS5145

  1.640.000 VNĐ

 • Đầu đọc mã vạch để bàn Metrologic (Honeywell) MS7820

  6.190.000 VNĐ

 • Đầu đọc để bàn Metrologic (Honeywell) MS 3780

  3.890.000 VNĐ

 • Đầu đọc mã vạch Honeywell Xenon 1902 Wireless

  11.300.000 VNĐ

 • Đầu đọc mã vạch đa tia Honeywell MS7120 Orbit

  3.790.000 VNĐ

 • Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-1250g

  1.880.000 VNĐ

1 2 Next
Chứng nhận
nganhang

Hỗ trợ trực tuyến

Bán hàng online:(04)3.944.76.76 (Máy lẻ: 102, 104, 105, 107)

Email báo giá, đặt hàng: sales@maytinhvietnam.vn